7. Kreiranje listi - Word osnove

Kako se prave liste u Wordu, sve o listama saznajte u ovoj epizodi.

Označene i numerisane liste mogu se koristiti u vašim dokumentima da bi se prikazao, uredio i naglasio tekst. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da izmenite postojeće oznake, ubacite nove liste sa oznakama i numerisane liste, izaberete simbole kao oznake i formirate višeslojne liste.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Unos teksta

Formatiranje teksta

Formatiranje paragrafa

Prored između paragrafa i redova

Kreiranje listi

Stilovi i sadržaj

Kreiranje tabela

Grafički objekti

Cirkularno pismo

Orijentacije i margine

Primjena prijeloma stranice

Header i footer

Provjera pravopisa i gramatike

Printanje