1. Početak rada sa programom - Word osnove

Kako se korisit Word program za obradu teksta, sve o tome saznajte u ovoj epizodi.

Microsoft Word je aplikacija za obradu teksta koja vam omogućava da kreirate različite dokumente, uključujući pisma, biografije i drugo. U ovoj lekciji naučit ćete kako se kretati po Wordovom sučelju i upoznati se s nekim od njegovih najvažnijih značajki, kao što su vrpca, traka s alatkama za brzi pristup i pogled iz pozadine.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Unos teksta

Formatiranje teksta

Formatiranje paragrafa

Prored između paragrafa i redova

Kreiranje listi

Stilovi i sadržaj

Kreiranje tabela

Grafički objekti

Cirkularno pismo

Orijentacije i margine

Primjena prijeloma stranice

Header i footer

Provjera pravopisa i gramatike

Printanje