1. Početak rada sa programom

Kako se korisit Word program za obradu teksta, sve o tome saznajte u ovoj epizodi.

2. Stvaranje, otvaranje i spašavanje

Kako se stvara i spašava word dokument, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

3. Unos teksta

Kako se unosi, kopira, i lijepi tekst u Word, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

4. Formatiranje teksta

Kako se formatira, poravnava tekst u wordu, sve o ovome i mnogo vise u ovoj epizodi.

5. Formatiranje paragrafa

Kako se formatiraju paragrafi, i rade manipulacije sa tabovima, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

6. Prored između paragrafa i redova

Kako napraviti proded između redova u Wordu, sve ovome saznajte u ovoj epizodi.

7. Kreiranje listi

Kako se prave liste u Wordu, sve o listama saznajte u ovoj epizodi.

8. Stilovi i sadržaj

Kako se koriste stilove i pravi sadržaj u Wordu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

9. Kreiranje tabela

Kako se pravi tabela u Wordu, sve o tabelama saznajte u ovoj epizodi.

10. Grafički objekti

Kako se kreiraju objekti u Wordu, sve o objektima saznajte u ovoj epizodi.

11. Cirkularno pismo

Šta je to Cirkularno pismo ili mail merge, sve o cirkularonom pismu saznajte u ovoje epizodi.

12. Orijentacije i margine

Naučite kako da izmenite orijentaciju stranice, margine i veličinu u Wordu, sve o ovome u ovoj epizodi.

13. Primjena prijeloma stranice

Saznajte kako dodati prekid za stranice, paragrafe u Wordu saznajte u ovoj epizodi.

14. Header i footer

Naučite kako da dodate i izmenite zaglavlja i podnožja (header i footer) u wordu, i to sve u ovoj epizodi

15. Provjera pravopisa i gramatike

Kako provjerit gramatičke greške u Wordu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

16. Printanje

Kako se printa dokument u Wordu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.