13. Primjena prijeloma stranice - Word osnove

Saznajte kako dodati prekid za stranice, paragrafe u Wordu saznajte u ovoj epizodi.

Kada radite na dokumentu koji se sastoji od više stranica, možda ćete morati da imate veću kontrolu nad to kako će tekst tekli. Prekidi mogu biti od pomoći u ovim slučajevima. Postoji mnogo vrsta pauza koje možete izabrati u zavisnosti od toga šta vam je potrebno, uključujući pauze na stranici, prekide sekcija i pauze u kolonama.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Unos teksta

Formatiranje teksta

Formatiranje paragrafa

Prored između paragrafa i redova

Kreiranje listi

Stilovi i sadržaj

Kreiranje tabela

Grafički objekti

Cirkularno pismo

Orijentacije i margine

Primjena prijeloma stranice

Header i footer

Provjera pravopisa i gramatike

Printanje