1. Koristite licencu

Dozvoljeno je privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web stranici KlikŠkole samo za osobno, nekomercijalno prolazno gledanje. Ovo je davanje licence, a ne prenos vlasništva, a pod ovom licencom ne smete:

  1. Modifikovati ili kopirati materijale
  2. Koristiti materijale u komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni)
  3. Pokušati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici KlikŠkole
  4. Ukloniti sve autorske ili druge oznake vlasništva iz materijala ili
  5. Prebacite materijale drugoj osobi ili "zrcali" materijale na bilo kom drugom serveru.

2. Disclaimer

Materijali na sajtu KlikŠkole su obezbeđeni "kakvi jesu". KlikŠkole ne daje nikakva jamstva, izražena ili implicirana, i ovime odriče i negira sve druge garancije, uključujući, bez ograničenja, implicirane garancije ili uvjete prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, ili ne-kršenje intelektualne svojine ili druge povrede prava. Dalje, KlikŠkole ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, mogućim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svom internet sajtu ili na neki drugi način koji se odnose na takve materijale ili na bilo koje stranice povezane sa ovim stranicama.

3. Ograničenja

Ni u kom slučaju KlikŠkole ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka podataka ili profita, ili zbog prekida u poslovanju) koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala na internet stranici KlikŠkole, čak i ako su KlikŠkola ili ovlašteni predstavnik usmeno ili pismeno obaviješteni o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ova ograničenja se možda ne odnose na vas.

4. Revizije i greške

Materijali koji se pojavljuju na sajtu Klikškoli mogu uključivati ​​tehničke, tipografske ili fotografske greške. Klikškoli ne garantuje da su svi materijali na njegovoj web stranici tačni, potpuni ili aktualni. Klikškola može u bilo koje vrijeme bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na njegovoj web stranici. Međutim, Klikškola se ne obavezuje da će ažurirati materijale.

5. Linkovi

KlikŠkola nije pregledala sve stranice povezane sa Internet stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sajta. Uključivanje bilo kog linka ne podrazumeva odobrenje od strane KlikŠkola na sajtu. Upotreba bilo kojeg povezanog web sajta je na vlastiti rizik.

6. Izmene uslova korišćenja sajta

KlikŠkola može revidirati ove uslove korišćenja za svoju web lokaciju u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Korišćenjem ovog veb sajta pristajete da budete vezani za aktuelnu verziju ovih Uslova korišćenja.