1. Početak rada sa programom Excel

Zbog čega se koristi excel i kako ga korisiti? Sve o osnovama excela saznajte u ovoj prvoj epizodi i mnogo više u cijelom serijalu epizoda.

2. Stvaranje i otvaranje radnih knjiga

Kako kreirati radnu knjigu u Excelu? Saznajte sve o stvaranju i otvaranju radnih knjiga u excelu.

3. Spremanje i dijeljenje radne knjige

Kako spasiti radnu knjigu, u Excelu ? Pa veoma jednostavno, u ovoj epizodi saznajte sve o spašavanju excel dokumenta.

4. Osnove ćelija

šta su ćelije u excelu i kako ih korisiti? Sve o ćelijama u excelu saznajte u ovoj epizodi i razne naćine modifikacije.

5. Freeze, sort i filter

Kako zalediti redu u Excel-u tako da se ponavlja kada se spustate u radnom listu? Sve o freeze alatu saznajte u ovoj epizodi.

6. Modificiranje kolona i redova

Kako modificirati kolone i redove u excelu? U ovoj epizodi saznajte sve o kolonama i redovima u excelu i sve nacine modifikacije.

7. Osnove radnog lista

Kako napraviti novi radni list u excel-u? U ovoj epizodi saznajte sve o kreiranju, organiziaciji, brisanju radnih listova u excel-u.

8. Jednostavne formule

Kako napisati formulu u excelu? U ovoj epizodi saznajte sve o osnovama pisanja formula u excelu, šta su to operatori i kako ih korisiti sa adresama ćelija.

9. Složene formule

Kako napisati složene formule u excelu? U ovoj epizodi saznajete sve o formulama putem jednostavnih primjera.

10. Relativne i apsolutne adrese ćelija

Šta su to relative a šta apsolutne adrese ćelija? Sve o ovim pojmovima saznajte u ovoj epizodi i pogledajte praktične primjere kako se koriste.

11. Funkcije

Kako se koriste funkcije u excelu kao što su SUM, AVERAGE, MAX ili MIN? Sve o funkcijama saznajte u ovoj epizodi i mnogo više.

12. Formatiranje ćelija

Kako formatirati ćeliju (obojiti, povećati font i slićno) u excelu? Sve o formatiranju ćelija možete saznati u ovoj epizodi i mngo više.  

13. Grafikoni

Kako napraviti grafikon u excelu? U ovoj epizodi saznajte i naučite kako kreirati i modificirati grafikon na jednostavan način.

14. Izgled stranice

Kako srediti izgled stranica u excelu? U ovoj epizodi saznajte sve o pripremi excel dokumenta za print.

15. Printanje radnih listova

Kako isprintati excelov dokument? U ovoj epizodi saznajte kako se dokument priprema i printa u excelu putem raznih metoda.