11. Funkcije - Excel osnove

Kako se koriste funkcije u excelu kao što su SUM, AVERAGE, MAX ili MIN? Sve o funkcijama saznajte u ovoj epizodi i mnogo više.

Funkcija je predefinirana formula koja izvršava izračune koristeći specifične vrijednosti u određenom redoslijedu. Ovo su neke koje ćemo testirati, SUM, AVERAGE, PRODUCT, MIN, MAX, COUNT, IF

Excel sadrži mnoge uobičajene funkcije koje se mogu koristiti za brzo pronalaženje sume, prosjeka, broja, maksimalne vrijednosti i minimalne vrijednosti za raspon ćelija. Da bi se ispravno koristile funkcije, moraćete da razumete različite delove funkcije i kako da kreirate argumente za izračunavanje vrednosti i referenci ćelija.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom Excel

Osnove ćelija

Freeze, sort i filter

Modificiranje kolona i redova

Osnove radnog lista

Jednostavne formule

Složene formule

Funkcije

Formatiranje ćelija

Grafikoni

Izgled stranice

Printanje radnih listova