9. Složene formule - Excel osnove

Kako napisati složene formule u excelu? U ovoj epizodi saznajete sve o formulama putem jednostavnih primjera.

Možda imate iskustva u radu sa formulama koje sadrže samo jednog operatora, kao što je 7 + 9. Složenije formule mogu sadržati nekoliko matematičkih operatora, kao što je 5 + 2 * 8.

Kada postoji više od jedne operacije u formuli, redoslijed operacija kaže Excelu koja operacija prvo izračunava. Da biste napisali formule koje će vam dati tačan odgovor, morate razumjeti redoslijed operacija.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom Excel

Osnove ćelija

Freeze, sort i filter

Modificiranje kolona i redova

Osnove radnog lista

Jednostavne formule

Složene formule

Funkcije

Formatiranje ćelija

Grafikoni

Izgled stranice

Printanje radnih listova