1. Početak rada sa programom

Kako biste saznali više o početku rada sa PowerPointom, pogledajte ovu epizodu.

2. Spremanje prezentacije

Kako spasiti prezentaciju u Powerpointu? Sve o ovome i mnogo više saznaje u ovoj epizodi.

3. Rad sa slajdovima

Šta si to slajdovi u powerpointu i kako se koriste, sve o ovome saznaje u ovoj epizodi.

4. Rad sa tekstom

Ako ste novi u programu PowerPoint, morate naučiti osnove rada sa tekstom. U ovoj epizodi naučit ćete kako izrezivati, kopirati, lijepiti i oblikovati tekst.

5. Grafičke i numerisane liste

Kako napraviti bullet listu ili srediti numeraciju na lisiti u PowerPointu, sve o tome saznaje u ovoj epizodi.

6. Uvlačenje i prored paragrafa

Kako uvuči ili napraviti proded izmedju paragrafa, saznajte u ovoj epizodi i proširite svoje znanje.

7. Kreiranje tabela

Kako napraviti i modificirati tabelu u PowerPointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

8. Kreiranje grafikona

Kako napraviti i modificirati grafikon u PowerPointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

9. Organizacijski diagrami

Kako kreirati Organizacijski diagram i koje sve tipove imamo, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi. 

10. Ubacivanje i formatiranje slika

Kako ubaciti i formatiriati sliku u PowerPoointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

12. Ubacivanje videa

Kako ubaciti video u PowerPoint prezentaciju, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

13. Ubacivanje zvuka

Kako ubaciti audio fajl u prezentaciju, veoma jednostavo a sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

14. Teme i dizajn

Kako napraviti custom temu, ili srediti dizajn u PowerPointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

15. Tranzicije

Kako napraviti trenzicije izmedju slajdova u powerpointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

16. Animacije

Kako napraviti animacije i animirati stvari u powerpointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

17. Master slajd

Kako se korisit i modifikuje slide master, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.