Kreiranje tabela

Kako se pravi tabela u Wordu, sve o tabelama saznajte u ovoj epizod...

Relativne i apsolutne adrese ćelija

Šta su to relative a šta apsolutne adrese ćelija? Sve o ovim pojmov...

Ubacivanje i formatiranje slika

Kako ubaciti i formatiriati sliku u PowerPoointu, sve o ovome sazna...

Grafički objekti

Kako se kreiraju objekti u Wordu, sve o objekti...

Funkcije

Kako se koriste funkcije u excelu kao što su SUM, AVERAGE, M...

Cirkularno pismo

Šta je to Cirkularno pismo ili mail merge, sve o cirkularonom pismu...

Formatiranje ćelija

Kako formatirati ćeliju (obojiti, povećati font i slićno) u excelu?...

Ubacivanje videa

Kako ubaciti video u PowerPoint prezentaciju, sve o ovome saznajte...

Orijentacije i margine

Naučite kako da izmenite orijentaciju stranice, margine i veličinu...

Grafikoni

Kako napraviti grafikon u excelu? U ovoj epizodi saznajte i naučite...

Ubacivanje zvuka

Kako ubaciti audio fajl u prezentaciju, veoma jednostavo a sve o ov...

Primjena prijeloma stranice

Saznajte kako dodati prekid za stranice, paragrafe u Wordu saznajte...

Izgled stranice

Kako srediti izgled stranica u excelu? U ovoj epizodi saznajte sve...

Teme i dizajn

Kako napraviti custom temu, ili srediti dizajn u PowerPointu, sve o...

Header i footer

Naučite kako da dodate i izmenite zaglavlja i podnožja (header i fo...