Formatiranje paragrafa

Kako se formatiraju paragrafi, i rade manipulacije sa tabovima, sve...

Korekcije kože putem Camera Raw filtera

Kako dodati efekat pudera na koži putem Photoshop-a, sve o ovome i...

Modificiranje kolona i redova

Kako modificirati kolone i redove u excelu? U ovoj epizodi saznajte...

Vlookup funkcije prvi dio

Funkciju VLOOKUP, jednu od funkcija za dohvaćanje vrijednosti i ref...

Uvlačenje i prored paragrafa

Kako uvuči ili napraviti proded izmedju paragrafa, saznajte u ovoj...

Prored između paragrafa i redova

Kako napraviti proded između redova u Wordu, sve ovome saznajte u o...

Dodatni alati za uklananje nepravilnosti sa slika

Kako izbrisati, skloniti neke elemente na vašoj fotografiji putem P...

Osnove radnog lista

Kako napraviti novi radni list u excel-u? U ovoj epizodi saznajte s...

Kreiranje tabela

Kako napraviti i modificirati tabelu u PowerPointu, sve o ovome saz...

Kreiranje listi

Kako se prave liste u Wordu, sve o listama saznajte u ovoj epizodi....

Jednostavne formule

Kako napisati formulu u excelu? U ovoj epizodi saznajte sve o osnov...

Kreiranje grafikona

Kako napraviti i modificirati grafikon u PowerPointu, sve o ovome s...

Stilovi i sadržaj

Kako se koriste stilove i pravi sadržaj u Wordu, sve o ovome saznaj...

Složene formule

Kako napisati složene formule u excelu? U ovoj epizodi saznajete sv...

Organizacijski diagrami

Kako kreirati Organizacijski diagram i koje sve tipove imamo, sve o...