6. Uvlačenje i prored paragrafa - PowerPoint osnove

Kako uvuči ili napraviti proded izmedju paragrafa, saznajte u ovoj epizodi i proširite svoje znanje.

Uvlačenje i prored su dva važna alata koja možete koristiti za promjenu načina prikaza teksta na slajdu. Uvlačenje se može koristiti za kreiranje višeslojnih lista ili za vizualno postavljanje paragrafa odvojeno jedan od drugog.

Razmak između redova može se podesiti da bi se poboljšala čitljivost ili da bi se na slajd stavilo više linija.

Uvlačenje pomaže u formatiranju izgleda teksta tako da se na vašem slajdu čini organizovanijim. Najbrži način za uvlačenje je upotreba Tab tipke. Alternativni metod je korištenje jedne od naredbi Indent. Pomoću ovih komandi možete ili povećati ili smanjiti uvlačenje.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd