3. Rad sa slajdovima - PowerPoint osnove

Šta si to slajdovi u powerpointu i kako se koriste, sve o ovome saznaje u ovoj epizodi.

Svaka PowerPoint prezentacija se sastoji od niza slajdova. Da biste započeli kreiranje slajd-šou-a, morate znati osnove rada sa slajdovima. Morat ćete se osjećati ugodno sa zadacima poput umetanja novog slajda, mijenjanjem izgleda slajda, uređivanjem postojećih slajdova, promjenom prikaza slajdova i dodavanjem bilješki na slajd.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd