4. Rad sa tekstom - PowerPoint osnove

Ako ste novi u programu PowerPoint, morate naučiti osnove rada sa tekstom. U ovoj epizodi naučit ćete kako izrezivati, kopirati, lijepiti i oblikovati tekst.

PowerPoint vam omogućava da kopirate tekst koji je već na slajdu i da ga nalepite na neko drugo mesto, što vam može uštedeti vreme. Ako želite premjestiti tekst, možete izrezati i zalijepiti ili povući i ispustiti tekst.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd