7. Kreiranje tabela - PowerPoint osnove

Kako napraviti i modificirati tabelu u PowerPointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

Tabele su još jedna alatka koju možete koristiti za prikaz informacija u PowerPointu. Tabela je mreža ćelija poredanih u redove i kolone. Tabele su korisne za različite zadatke, uključujući predstavljanje tekstualnih informacija i numeričkih podataka. Možete čak prilagoditi tablice kako bi odgovarale prezentaciji.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd