9. Organizacijski diagrami - PowerPoint osnove

Kako kreirati Organizacijski diagram i koje sve tipove imamo, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi. 

SmartArt vam omogućava da prenosite informacije sa grafikom umesto da koristite samo tekst. Postoji mnogo različitih stilova koje možete koristiti za ilustraciju različitih vrsta ideja.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd