15. Tranzicije - PowerPoint osnove

Kako napraviti trenzicije izmedju slajdova u powerpointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

Ako ste ikada vidjeli PowerPoint prezentaciju koja je imala specijalne efekte između svakog slajda, vidjeli ste slajd prijelaze. Tranzicija može biti jednostavna kao blijedi na sledeći slajd ili kao blistav kao privlačan efekat.

PowerPoint olakšava primenu prelaza na neke ili sve vaše slajdove, dajući vašoj prezentaciji uglađen, profesionalan izgled.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd