16. Animacije - PowerPoint osnove

Kako napraviti animacije i animirati stvari u powerpointu, sve o ovome saznajte u ovoj epizodi.

U programu PowerPoint možete animirati tekst i objekte kao što su crteži, oblici i slike. Animacija - ili pokret - na slajdu se može koristiti da privuče pažnju publike na određeni sadržaj ili da učini da se slajd lakše čita.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd