5. Grafičke i numerisane liste - PowerPoint osnove

Kako napraviti bullet listu ili srediti numeraciju na lisiti u PowerPointu, sve o tome saznaje u ovoj epizodi.

Da biste kreirali efektivne PowerPoint prezentacije, važno je da vaši slajdovi budu lako čitljivi. Jedan od najčešćih načina da se to uradi je formatiranje teksta kao liste sa oznakama ili numerisane liste.

Podrazumevano, kada otkucate tekst u rezervirano mesto, metak se stavlja na početak svakog odlomka, automatski kreirajući listu s grafičkim oznakama. Ako želite, možete promijeniti listu odabirom drugog stila bulleta ili prebacivanjem na numeriranu listu.

Podijeli:

Ostavi komentar

Početak rada sa programom

Spremanje prezentacije

Rad sa slajdovima

Rad sa tekstom

Grafičke i numerisane liste

Uvlačenje i prored paragrafa

Kreiranje tabela

Kreiranje grafikona

Organizacijski diagrami

Ubacivanje i formatiranje slika

Ubacivanje videa

Ubacivanje zvuka

Teme i dizajn

Tranzicije

Animacije

Master slajd