3. Filtriranje podataka - Excel pivot tabele

Kako filtrirati podatke u pivot tabelama? U ovoj epizodi saznajte sve metode filtriranja podataka na jedan jednostavan naćin.

Filtrirajte podatke da biste se usredotočili na manji dio podataka pivot table za dubinsku analizu. Prvo, umetnite jedan ili više filtera za brz i efikasan način filtriranja podataka.

Sliceri imaju gumbe koje možete kliknuti za filtriranje podataka i ostati vidljivi s vašim podacima, tako da uvijek znate koja su polja prikazana ili skrivena.

Podijeli:

Ostavi komentar

Uvod

PDV i calculated polja

Filtriranje podataka

Grupisanje podataka

Grafikoni